JEDNOLITY KONTRAKT PRACY

Stwórzmy nowa umowę społeczną , poczynając od  Jednolitego Kontraktu Pracy. Prowadzimy inicjatywę równości wszystkich pracobiorców, czyli tych którzy świadczą pracę. Zróżnicowanie formy prawnej wiążącej strony umowy o świadczenie pracy nie może dalece różnicować praw i obowiązków pracodawcy i pracobiorcy. Kontrakt nie jest umową etatową. Odwołujemy się do etosu wspólnotowego Zakładu Pracy. Wybór Chcemy piętnować i…

Praca, czym jest?

Co łączy pracodawców, przedsiębiorców i zakleszczonych pomiędzy samozatrudnionych?  Czy jest wspólny rejestr korzyści dla przedsiębiorców, od tych nano, mikro, po małych i średnich? Gdzie tkwi sprawczość Powszechnego Samorządu Gospodarczego, jeśli z pewnością nie steruje w stronę ubrania się w szaty kolejnej partii będącej instrumentem zdobycia i sprawowania władzy? Łączy nas PRACA. Tylko pracę wszyscy podzielamy.…

Dyrektywa Uber Alles

W czwartek 19.01.23 Parlament Europejski będzie głosował w sprawie Ubera i innych korporacji bezwzględnie wykorzystujących pracobiorców. Udając, że są „samozatrudnieni” Uber i Spółka osiągają ich kosztem gigantyczne zyski. OZZS „wBREw” wzywa polskich europosłów, by poparli uzgodnioną w Komisji Zatrudnienia PE treść dyrektywy, która choć trochę powstrzyma niewolniczą pracę bez praw pracowniczych w Europie. Europosłowie, będziemy…

Wakacje dla samozatrudnionych!

Jak podaje sam ZUS, długi przedsiębiorców wobec tej instytucji wynoszą już 38,5 mld zł. Taki haracz prędzej czy później ZUS ściągnie z nas, samozatrudnionych pracobiorców, którzy prawa do urlopu od ZUS nie mają. Jego dokładnej wysokości nie znamy, bo ZUS jej nie podaje – ile są mu winni samozatrudnieni. Ale wiemy, że ten dług samozatrudnionych…

Pracobiorca, głupcze.

Zielone pojęcie Zacznijmy od pojęć, bo z nimi jest zawsze najtrudniej i każdy może przecież rozumieć coś innego widząc to samo słowo. Na przykład pracownik lub pracobiorca. W języku angielskim, oficjalnym języku Wspólnot Europejskich, Employees to nie Workers.  Pracownik to nie pracobiorca i w wielu dokumentach europejskich to rozróżnienie jest świadomie czynione. O tym każdy…

Wdrażanie dyrektywy czyli siła wyższa

Dobry polski rząd ma dobre propozycje dla dobrych pracowników i trąbi o korzystnych zmianach w kodeksie pracy. Dlatego dobry polski rząd i dobry polski premier do spółki z dobrą minister spraw społecznych funduje Polkom i Polakom jak panisko hojną ręką całe dziesiątki dni i tygodni wolnych od pracy. A to chorobowe na życzenie, a to…

Zmarł generał Jan Podhorski

Czwartego stycznia zmarł Jan Henryk Podhorski, generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Władze OZZS „wBREw” oddają hołd wielkiemu Polakowi,   który uczestniczył w kampanii wrześniowej w roku 1939, został aresztowany przez gestapo, był zbiegiem z obozu koncentracyjnego, powstańcem warszawskim, brał udział w protestach studenckich zaraz po wojnie, był wieloletnim działaczem opozycji przez całe życie…

Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną

Wywiad z Andrzejem Stępniewskim          Koordynatorem Ruchu Społecznego- Powszechnego Samorządu Gospodarczego Andrzej Stępniewski biografia Jest Pan zwolennikiem powołania Ruchu Społeczno-Gospodarczego, dla Polskiej Klasy Średniej / PKŚ/. Komu potrzebny jest taki Ruch?  Odpowiadając wprost powiem, że takie działanie potrzebne jest nam Polakom i naszemu państwu czyli Polsce. Potrzeba ta wynika z naszej obawy…

Uber Alles cz. 2

PRZEPYCHANKI LUDOWE Dwunastego grudnia, stosunkiem głosów 41 do 12 członkowie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego przegłosowali kluczowe porozumienie dotyczące dyrektywy o pracownikach platform cyfrowych. Głosowanie plenarne, na forum całego Parlamentu odbędzie się w styczniu 2023. Prace nad treścią dyrektywy trwają od maja a jej wprowadzenie w życie będzie miało ogromny wpływ na samozatrudnionych…

UBER ALLES cz. 1

  Duwnastego grudnia Komisja Europejska miała przedstawić Parlamentowi Europejskiemu projekt dyrektywy regulującej działania takich platform jak Uber, Glovo czy Bolt, a Parlament Europejski miał nad nim głosować.Nic takiego jednak się nie wydarzyło i platformy wykorzystujące niewolniczą pracę bez jakichkolwiek zabezpieczeń socjalnych mogą nadal spać spokojnie. Uber Alles? Może nie tak do końca, bo jednak worek…