Czy „incompatibilitas” to jeszcze wciąż „possibilitas”?

Monteskiański trójpodział władzy jest ideałem. Stulecia „testów” pozwalają przyjąć, że lepszego modelu organizacji państwa nie ma. Oczywiście – demokratycznego państwa. Oddzielone od siebie władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze wzajemnie się ograniczają i kontrolują. Pilnują, by żadna nie zyskała nadmiernej przewagi. Skoro model działa, po co go psuć? Przecież wiemy, co się dzieje, gdy rząd wpływa…

Zmieńmy system prawa pracy!

Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji przedstawiliśmy naszą petycję, w której postulowaliśmy o pilne zmiany w systemu prawa pracy. Zmiany, które uwzględniają różnorodność form, w jakich świadczy się pracę. Systemowe i głębokie, tak, jak głęboko sięgają zmiany w rynkowej rzeczywistości świadczenia pracy. Naszym zdaniem Polska nie ma już czasu na kolejne „łaty” na kodeks…

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) PE zajmie się naszą petycją!

Piszemy wszędzie i do wszystkich. Do tej pory Senat postanowił zasięgnąć opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie proponowanych przez nas zmian. Jednak Ministerstwo nadal milczy. Nie konsultuje z samozatrudnionymi swoich pomysłów, bo najwyraźniej nie widzi takiej potrzeby. Są przecież tradycyjne związki zawodowe, które najlepiej wiedzą, jak rozwiązać problemy samozatrudnionych, mimo, ze zrzeszają…

Sejmowa Komisja Petycji dotarła wreszcie do naszych postulatów!

Już niebawem, 24 kwietnia 2024 roku, o 14.30 sjemowa Komisja Petycji zajmie się naszą petycją o wprowadzenie do Kodeksu pracy i innych aktów prawa pojecia „pracujący”. Czas na zastąpienie anachronicznego i niepotrzebnie zawężającego określenia „pracownik” uwspółcześnionym „pracownikiem”. Więcej tutaj: https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=PET Nasz komentarz tutaj: https://wbrew.org/brak-seksu-i-brak-pracy-szkodza-zly-seks-i-zla-praca-rania/

Sygnał do sygnalistów

16 lutego 2024 roku OZZS wBREw zgłosił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainteresowanie pracami nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Postulowaliśmy o to, by samozatrudniony był wprost objęty wprost ochroną jako sygnalista, gdy zgłosi naruszenie prawa. Tak samo jak inni pracujący. Naszym zdaniem przepisy projektu nie dość wyraźnie odnoszą się do samozatrudnionych. W…

Fundacja Studencka Młodzi Młodym nowym partnerem OZZS WBREW

Fundacja Studencka Młodzi Młodym ( https://fsmm.pl/strona/co-nas-wyroznia ) to kolejny wiarygodny i stabilny partner OZZS WBREW. Serdecznie witamy Fundację w nobilitującym partnerskim gronie.  Od teraz za jej pośrednictwem każdy może przekazać nam 1,5% swojego podatku lub po prostu wesprzeć nasze działania. Żeby przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz OZZS WBREW trzeba wpisać w odpowiednią rubrykę formularza…

Poziom Dźwięku

Niektórych z nas hałas przyprawia o ból głowy. A jeśli jest to hałas reklamowy wydobywający się z głosnika radia lub telewizora, to mogą się pojawić także nie tylko mdłości ale i inne reakcje. Dlatego Fundacja Dobre Państwo złożyła petycję na ręce marszałkimi senatu o konieczności zredukowania poziomu hałasu. Petycja poziom dźwięku

Media Bardzo Publiczne

Obietnice Wyobraźmy sobie, że obietnice się spełniają. Media, które dotujemy, stają się publiczne. Regionalne i ogólnopolskie stacje publicznej radiofonii i telewizji, służą ludziom. Realizują publiczną misję, więc informują, edukują, dostarczają rozrywki, tworzą społeczne więzi między nami, Polakami. Pluralizm i polityka nareszcie zaczynają iść w parze. Nie umyka, co ogólnopolskie, ale i regiony mają swój przekaz.…

Kto reprezentuje Kościół w Polsce?

To zasadne pytanie, bo władza nie wie, kto tak naprawdę reprezentuje Katolicki Kościół w Polsce?  Dlatego nie wie też, z kim władza Państwa powinna się porozumiewać? Jest to problem, który tli się od czasów pontyfikatu JPII. KPRM nie wie i zapytać, choćby mnie, się nie skłania. Prymas Polski abp Wojciech Polak (Primus Inter Pares) ma…