To zasadne pytanie, bo władza nie wie, kto tak naprawdę reprezentuje Katolicki Kościół w Polsce?  Dlatego nie wie też, z kim władza Państwa powinna się porozumiewać? Jest to problem, który tli się od czasów pontyfikatu JPII.

KPRM nie wie i zapytać, choćby mnie, się nie skłania.

Prymas Polski abp Wojciech Polak (Primus Inter Pares) ma przywilej automatycznego członkostwa w Konferencji Episkopatu Polski oraz prawo noszenia szat kardynalskich, nawet gdy Kardynałem nie jest.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski prowadzone jest przez przewodniczącego abp Tadeusza Wojdę, wiceprzewodniczącego abp Józefa Kupnego i sekretarza generalnego bp Artura Mizińskiego. Wypowiada się publicznie z przywołaniem Konkordatu za legitymację.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Antonio Guido Filipazzi Nuncjusz Apostolski w Polsce jest reprezentantem Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej zarówno wobec Kościoła partykularnego, jak i władz państwowych.

Inne widzenie hierarchów wepchnie nasz kraj w nie synodalny, peryferyjny, skansen kościoła narodowego.

Politycy jeszcze nie wiedzą, że zmiany pokoleniowe w Kościele przebiegają także przez granice kulturowe. Pokolenie „Karola Wojtyły” w polskim Kościele stanie do sporu, o podległość nad owczarnią, z Potęgą Papieskiego Rzymu. Wygra tradycja Piotrowa. „Ludu, mój ludu” (Mi 6, 3)

Witold Solski