KIM JESTEŚMY

Jesteśmy związkiem zawodowym samozatrudnionych, która wspiera swoich członków. Jesteśmy przedsiębiorcami, którzy mają dość drapieżnego państwa, zawyżonych podatków i zaniżonej emerytury. Opowiadamy się za równością wszystkich podmiotów gospodarczych wobec prawa oraz wobec fiskusa. Nie zgadzamy się wyzysk samozatrudnionych przez korporacje, monopolistów rynkowych i państwo. Jesteśmy wBREw dyskryminującym przepisom i przymusowi samozatrudnienia. Jesteśmy za silną organizacją samozatrudnionych. Jesteśmy samozatrudnieni. 

PO CO „wBREw”

 • wBREw  oficjalnie reprezentuje swoich członków, walczy o sprawiedliwe i równe zasady gry rynkowej dla wszystkich, żąda wysłuchania głosu samozatrudnionych, lobbuje w ich sprawach, podejmuje kroki prawne.
 • wBREw jednoczy grupy zawodowe samozatrudnionych: pielęgniarki, ochroniarzy, informatyków, dziennikarzy, szewców, budowlańców, tatuażystów, kurierów, trenerów fitness, tłumaczy i taksówkarzy. 
 • Jednoczymy się wokół wspólnych interesów, o które obecnie nie dba nikt, co pozwala na bezkarne wykorzystywanie trudnego często położenia samozatrudnionych. 
 • Działamy na rzecz zmian w prawie, podatkach i w gospodarce

CO ROBIMY 

 • Wskazujemy nieuczciwe firmy, urzędy i korporacje wykorzystujące samozatrudnionych. 
 • Walczymy z głupimi i szkodliwymi przepisami szkodzącymi samozatrudnionym. 
 • Lobbujemy za prawem samozatrudnionych do wakacji, także od ZUS-u. 
 • Wprowadzamy zmiany w prawie i gospodarce korzystne dla samozatrudnionych .
 • Badamy nasze środowisko, bo chcemy wiedzieć kto i dlaczego jest lub stał się samozatrudnionym. Czy był to jego wybór czy przymus korporacji? Czy swobodna decyzja czy konieczność podatkowa?
 • Wspieramy naszych członków i pomagamy im organizować się zadaniowo lub w proteście. 

DLACZEGO DZIAŁAMY

 • Robimy to, ponieważ dwuipółmilionowa armia samozatrudnionych jest niezauważana i niesłyszana przez kolejne rządy, kolejnych ministrów gospodarki, finansów, sprawiedliwości. 
 • Robimy to, ponieważ wierzymy w siłę samozatrudnionych i chcemy dla nich takich zmian, które zrównają ich pozycję na rynku w zmaganiach z gigantami i z państwem urzędniczym. 
 • Robimy to, ponieważ chcemy chronić tych, którzy znaleźli się za burtą, którym grozi zatonięcie.
 • Działamy, bo znamy problemy, bolączki i postulaty naszego środowiska z własnego doświadczenia.
 • Działamy, bo wiemy, jak to robić i potrafimy o tym mówić. 
 • Działamy, bo głos wielu jest słyszalny i respektowany, a głos jednego – ignorowany.

LUDZIE wBREw

 

Witold  Solski – Przewodniczący Komisji Krajowej Związku

solski@wbrew.org  t.  501010101

wBREw przekonaniu, że nic się nie da zrobić, pewien jestem, że się da, nawet gdy nikt nam nic nie da, bo sami sobie weźmiemy co chcemy, wBREw oportunistom.

Pochodzę z Poznania.

Mam wykształcenie wyższe; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Politechnika Poznańska.

Zawodowo zajmuję się doradztwem w sporach nieruchomościowych i jestem interim managerem.

Doświadczenie związkowe i w pracy społecznej: od kilkunastu lat społecznie prowadzę stowarzyszenia budujące wspólnotowość ludzi zanurzonych w konkretnych problemach. To wielu mnie zna, że osiągam czego chcę. Wiem, że narzędziem ostatecznym jest organizacja oddolna, akcja bezpośrednia i sprawczość. 

Działam w OZZS wBREw ponieważ uważam, że merytokracja i humor górują nad populizmem. Świat ma być taki jakim my go chcemy, a nie takim na jaki zezwala nam władza. Mam dosyć narzekania, podczas nocnych Polaków rozmów, jak inni nas nie rozumieją. Złych działaczy i miernych polityków nie potrzebujemy. Byliśmy karłami, którzy pokazują, że wielu małych dużo może. Nie chcieli rozmawiać to będą słuchać. Prawa człowieka są dla nas. My sieroty z porzuconej części społecznej zakładamy wspólnotę ludzi konkretnych, uczestników realnej gospodarki. wBREw to głosy pozbawionych głosu.    

Kiedy nie pracuję, to najbardziej lubię słuchać muzyki wpatrując się w przyrodę, co usprawiedliwia lenistwo.

Moje motto:  Lepiej nie znaczy dobrze, bo źli ludzie uważają, że: lepiej poprosić aniżeli zlecić,  lepiej pochwalić aniżeli zapłacić, lepiej obiecać aniżeli dać.

 

Katarzyna Kosakowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Związku  

   kosakowska@wbrew.org   t.608 381 608

wBREw napierającemu mrokowi, każdego dnia szukam światła. 

Pochodzę z Białegostoku.

Mam wykształcenie wyższe.

Zawodowo zajmuję się doradztwem.

Doświadczenie związkowe i w pracy społecznej: tworzę, koordynuję, zarządzam, animuję od lat.

Działam w OZZS wBREw ponieważ uważam, że stanie w miejscu, w milczeniu, nie jest rozwiązaniem. Wspólny głos jest zawsze silniejszy.

Kiedy nie pracuję, to najbardziej lubię: czytać, w przerwach jeść, a potem spać

Moje motto: „Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.”

 

Przemysław Jerzy Skrzypek – Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku 

  skrzypek@wbrew.org 

Pochodzę z Bydgoszczy.

Mam wykształcenie wyższe.

Zawodowo zajmuję się łączeniem polskiego biznesu ze światem arabskim.

Doświadczenie związkowe i w pracy społecznej: PCK, UPR, UPR-WiP, KNP, Kukiz’15. Wraz z grupą współpracowników powołaliśmy do życia Polsko-Arabski Klub Społeczno-Gospodarczy, Fundację Będziem Polakami oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Kujawsko-Pomorskie. Ekspert Polsko-Irackiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Libańskiej Grupy Parlamentarnej, Zespołu ds. współpracy z Syryjską Republiką Arabską, a także  Parlamentarnego Zespołu ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego. W 2019 roku powołaliśmy do życia Kongres Polskiego Biznesu. W chwili obecnej (sierpień 2021) współtworzę Ogólnopolską Izbę Gospodarczą ds. Współpracy Polsko-Arabskiej oraz współorganizuję program promocji gospodarczej dla kilkudziesięciu polskich firm w czasie trwania Światowej Wystawy Expo Dubai’2020. 

Działam w OZZS wBREw ponieważ chcę zmienić rzeczywistość funkcjonowania przedsiębiorców na ciut bardziej znośną poprzez budowanie szerokiego porozumienia osób, które niekoniecznie muszę mieć wspólny światopogląd, ale jako przedsiębiorcy mają wspólne problemy. 

Kiedy nie pracuję, to najbardziej lubię spędzać czas z rodziną.

Moje motto: Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną.

 

Krzysztof Dylikowski – Członek Komisji Rewizyjnej Związku

 dylikowski@wbrew.org t. 608637304

wBREw powszechnej opinii bogactwo społeczeństwa budowane jest przez codzienny znój zwykłych ludzi!

Pochodzę z Wrześni.

Mam wykształcenie wyższe.

Zawodowo zajmuję się finansowaniem MSP,

Doświadczenie związkowe i w pracy społecznej zdobywam w OZZS wBREw,

Działam w OZZS wBREw aby Polacy mogli rozwijać cechę z której słyną na całym świecie, to znaczy przedsiębiorczość. Ważnym elementem mojej wizji rozwoju Kraju jest decentralizacja administracji państwowej i stymulacja rozwoju „Polski powiatowej”.

Kiedy nie pracuję, jeżdżę motocyklem i chodzę po górach.

Moje motto to cytat z Napoleona Bonaparte – Capacité est rien sans possibilité!

 

Marceli Kwaśniewski – Członek Komisji Rewizyjnej Związku, rzecznik prasowy

kwasniewski@wbrew.org  t. 509 955 925

Działanie wBREw pozornie oczywistym przewagom brutalnych Goliatów leży w naturze skutecznych Dawidów.

Pochodzę z Poznania.

Mam wykształcenie wyższe; UAM Poznań, UJ Kraków.

Zawodowo zajmuję się rozwiązywaniem konfliktów i prowadzeniem mediacji; społecznych, gospodarczych, rodzinnych, procesami facylitacji i szkoleniem mediatorów. Bywam dziennikarzem.

Doświadczenie związkowe i w pracy społecznej: Kilkanaście lat pracy w Fundacji Freda Gijbelsa, praca w fundacji Europejski Instytut Mediacji, prowadzę Poznańskie Centrum Mediacji. Doświadczenie związkowe w Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska.

Działam w OZZS wBREw , ponieważ sprawy samozatrudnionych są ważne, lecz pomijane przez kolejne władze, jakby istnieli tylko wtedy kiedy to jest władzy wygodne. Lobbuję i działam na rzecz samozatrudnionych, by ich status wobec wielkich korporacji i firm był równy, a obciążenia i zyski były sprawiedliwie dzielone.

Kiedy nie pracuję, to najbardziej lubię czytać dobrą literaturę i odwiedzać Cloude’a Moneta w Musée de l’Orangerie.

Moje motto to słowa Edwarda de Bono: „Konflikt to sytuacja wymagająca podjęcia wysiłku tworzenia porozumienia” – „Conflict is a situation that requires undertaking an effort of creating an agreement”

Jolanta Kobylińska – Członkini Komisji Rewizyjnej Związku

kobylinska@wbrew.org t. 600096494

Pochodzę z Ełku, z Warszawy i wielu innych miejsc, które mnie stworzyły

Wykształcenie: wyższe

Zawodowo wydobywam z ludzi to, co najlepsze

Kiedy nie pracuję, to najbardziej lubię być nad wielką wodą

wBREw wszystkiemu jestem człowiekiem

W pracy społecznej: zarządzam, uczę, doradzam, inspiruję

Działam w OZZS wBREw, ponieważ chcę mieć realny wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość.