Wolność i jednostka

Aktywne społeczeństwo to społeczne środowisko jednostki. Społeczna istota człowieka jest założeniem bądź naturą. Indywidualizm nie wyklucza wspólnoty. W rodzinie, lokalnej grupie każdy z osobna zakorzeniony jest lub przynajmniej zanurzony w sferze wartości, relacji, trosk o wspólne, choćby konieczne a reagujące na artykułowane Ja. Tożsamość Bez innych i bez grupowej tożsamości samotny aktor nie zbuduje podziwianego…

Polityka społeczna i jej metafora

Zapraszamy do wakacyjnej lektury eseju Piotra Guzdka, wykładowcy Uniwersytuteu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto poświęcić mu więcej uwagi. Śródtytuły pochodzą od redakcji. Metafora organizmu, pola konfliktu czy teatru?    Ethos i telos polityki społecznej   Za danym typem i nurtem polityki społecznej stoi i powinna stać określona filozofia społeczna, która nie tyle diagnozuje na płaszczyźnie…