Już czas na Powszechny Samorząd Gospodarczy!

Powszechny Samorząd Gospodarczy. Dla wszystkich przedsiębiorców, których w Polsce jest co najmnie 3 miliony. Małych, średnich i dużych. Samozatrudnionych i zatrudniających. Nie zrzeszonych w żadnej partii, ale pracujących na nasze wspólne dobro – na polską gospodarkę. Na nasz wspólny byt. Czy już czas, by tę grupę dostrzec i by zacząc się o nią troszczyć? Naszym…

WBrEW Smart Tank – WST

  WST powstał z potrzeby nieoczywistych interwencji w rzeczywistość społeczno-polityczną, a zbudowany został z wiedzy i doświadczeń zespołu ekspertów od lat działających w tej sferze. Mamy w swoim portfelu takie działania jak budowę związku zawodowego od podstaw, skuteczną aktywność lobbystyczno-legislacyjną w parlamencie czy wygraną rozgrywkę o czas referendalny w mediach publicznych. WIEDZA Kluczem są kontakty…

WBrEW Smart Tank

WBrEW Smart Tank to zespół skutecznych profesjonalistów wykorzystujących istniejące możliwości by zrobić to, czego jeszcze nikt do tej pory nie zrobił. Tak powstał dwa lata temu Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”. Tak powstał projekt zmian w kodeksie pracy zrównujący wszystkich pracobiorców wobec prawa.Tak uzyskaliśmy w mediach publicznych 10 procent referendalnego czasu antenowego. Działamy w sferze…