Petycja z konikiem – c.d.

Nasza kolejna petycja została skierowana do senackiej komisji. O co chodzi tym razem, pisaliśmy już w tekście „Petycja z konikiem”. https://wbrew.org/petycja-z-konikiem/ Streszczamy. Petycja dotyczy  zmiany art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119 ze zm.). Konik autorów Autorzy petycji wnoszą o usunięcie przepisu dotyczącego spekulacji…

Petycja OZZS „wBREw” w Komisji Praw Człowieka

Nasza petycja w sprawie takich zmian w prawie pracy, by chroniło ono wszystkich świadczących pracę ( a nie tylko tych, którzy świadczą pracę na umowy etatowej) trafiła pod obrady Senatu i do dalszych prac w Komisji Praw Człowieka. To znaczy, że już nie tylko OZZS „wBREw” dostrzega konieczność ochrony praw samozatrudnionych. https://www.senat.gov.pl/prace/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,768.html Petycja z dnia…

Operator kontra TVN

Jak twierdzi były operator stacji TVN Kamil Różalski kontrola PIP wykazała, że ponad 1800 fachowców z branży medialnej funkcjonowało przez wiele lat jako samozatrudnieni, podczas gdy faktycznie wykonywali zadania pracowników etatowych. Po upływie dwóch lat od oświadczenia Różalskiego do akcji wkroczyła Prokuratura Okręgowa badająca przestępstwa gospodarcze. Głównym zarzutem stawianym przez kontrole ZUS i PIP jest…