Materiały związkowe do pobrania

  • Logo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” został zarejestrowany w dniu 10 września 2021 roku.                                                                            Samozatrudnionych nie widać, choć jest ich w Polsce półtora miliona. Samozatrudnionych nie słychać, choć wielu wypowiada się w imieniu takich przedsiębiorców. Samozatrudnieni są spychanie do narożnika, gdy jest to wygodne władzy i dużym firmom. Samozatrudnieni to pracownicy, którzy mają status przedsiębiorców. Płacą wysokie podatki i stawki ZUS ale otrzymują niskie renty, zasiłki, emerytury. Pracobiorcy bez praw pracowniczych. Pracodawcy tylko dla samych siebie.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” walczy o należne prawa samozatrudnionych i przeciwstawia się fikcji gospodarczej oraz prawnej, które pozwalają wykorzystywać niejasne przepisy i pracobiorców. OZZS „wBREw” zrzesza osoby zmuszone do ponoszenia wszelkich konsekwencji finansowych obowiązujących przedsiębiorców, choć często są one jedynie pojedynczymi pracobiorcami zmuszanymi do występowania w roli podmiotów gospodarczych. OZZS „wBREw” walczy o swobodę gospodarczą, w tym wolność wyboru formy zatrudnienia i współpracy gospodarczej, bez miażdżącej dominacji wielkich firm wymuszających formy współpracy z małymi i samozatrudnionymi. OZZS „wBREw” domaga się respektowania praw człowieka w relacjach biznesowych (Human Rights Due Diligence), o co w rzeczywistości gospodarczej Polski jest trudno.

„Wielu małych dużo może – twierdzi przewodniczący OZZS Witold Solski – i właśnie dlatego powstał wBREw – z frustracji i niezgody na rzeczywistość, w której mniejszy i słabszy gospodarczo podmiot może być dowolnie wykorzystywany przez wielkiego, często jedynego zleceniodawcę”.

„wBREw” jest głosem małych domagających się swoich praw do dużych i równości gospodarczej. Ta ostatnia wyraża się w uczciwym i sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczestników rynku, z uwzględnieniem najmniejszych i najsłabszych.

„wBREw” – to nie sprzeciw i pusty protest, to partnerski wobec państwa związek zawodowy reprezentujący potrzeby i interesy półtoramilionowej rzeszy ludzi pracujących w Polsce. Dlatego domagamy się od polskiego rządu uwagi, wysłuchania, konstruktywnych dyskusji i wdrażania naszych idei.

Żądamy godności, równości i szacunku dla tych, którzy pracują. Niezależnie do tego czy są duzi czy mali. We współczesnym świecie tworzymy nie tylko łańcuch relacji biznesowych ale także ludzkich, w których nikt nie jest ani pomijany ani wykorzystywany.