16 lutego 2024 roku OZZS wBREw zgłosił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainteresowanie pracami nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Postulowaliśmy o to, by samozatrudniony był wprost objęty wprost ochroną jako sygnalista, gdy zgłosi naruszenie prawa. Tak samo jak inni pracujący. Naszym zdaniem przepisy projektu nie dość wyraźnie odnoszą się do samozatrudnionych. W przyszłości mozgą pojawić się wątpliwości interpretacyjnie i w konsekwencji samozatrudnieni sygnaliści będą pozbawieni należytej ochrony.

Chcieliśmy także, by spod działania przepisów projektowanej ustawy wyłączyć informacje objęte tajemnicą spowiedzi. Skoro informacje niejawne czy te z narady sędziowskiej projekt ustawy wyłącza, informacje uzyskane przez duchownego też naszym zdaniem wyłaczyć należy . Na podobnych zasadach działa przecież ochrona z Kodeksu postępowania karnego (art. 178 k.p.k.).

MRPiPS przyjęło nasze zgłoszenie, jednak prawdopodobnie ze względu na pośpiech, który towarzyszy pracom nad ustawą, naszych postulatów nie uwzględniono.

28 marca 2024 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy i skierowała go do dalszych prac w Sejmie. Tam będziemy dalej zabiegać o prawa samozatrudnionych.

zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawą