Wymiana informacji, poglądów i stanowisk jest kluczowym elementem budowania siły związku zawodowego. Służy nie tylko konsultowaniu stanowisk ale również informowaniu o najnowszych działaniach, sygnalizowaniu problemów oraz koordynacji działań.

Komisja Krajowa OZZS wBREw specjalnie i wyłącznie dla członków związku utworzyła zamkniętą listę dyskusyjną, którą odnaleźć można pod adresem https://groups.google.com/u/2/g/ozzs_wbrew.

Członkowie związku mogą zgłaszać akces do grupy. Dzięki temu zyskują dostęp do najświeższych informacji, projektów i działań a także mogą w prosty sposób brać udział w codziennych pracach związku. Zapraszamy.