Kto reprezentuje Kościół w Polsce?

To zasadne pytanie, bo władza nie wie, kto tak naprawdę reprezentuje Katolicki Kościół w Polsce?  Dlatego nie wie też, z kim władza Państwa powinna się porozumiewać? Jest to problem, który tli się od czasów pontyfikatu JPII. KPRM nie wie i zapytać, choćby mnie, się nie skłania. Prymas Polski abp Wojciech Polak (Primus Inter Pares) ma…

Wysysanie ziemi – petycja Fundacji Dobre Państwo

„Jedna zmiana zawsze pozostawia otwartą drogę do ustanawiania innych” – napisał Machiavelli być może przewidując powstanie „Petycji 70A” Fundacji Dobre Państwo. Tej „jednej zmiany” boi się jak diabeł wody święconej kościół katolicki, a dotyczy ona zaprzestania nieodpłatnego przekazywania temu kościołowi gruntów należących do wszystki obywateli Polski. Nikt nie zna skali zjawiska i nikt nie chce…

Kościół pełen ziemi

Jak Kopernik pisał o obrotach ciał niebieskich, tak WBREW  z równym jemu uporem pisze o obrotach ziemią rolną.„De revolutionibus agros nostros” brzmi równie ładnie jak „De revolutionibus orbium coelestium”. A sprawa jest tak samo ważna jak u niemiecko-polskiego astronoma, przyczyniając się do jakże rewolucyjnych zmian.  WBREW złożyło w polskim parlamencie kilka petycji, które wkrótce przez…

PETYCJA w sprawie obrotu ziemią rolną

Petycja OZZS „WBREW” skierowana do Marszałka Sejmu dotyczy usunięcia z Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (UKUR) wyjątków dla związków wyznaniowych umożliwiających im swobodny obrót ziemią w różnych celach, nie zawsze związanych z duchowością. Ziemi rolnej, szczególnie tej wyższych klas bonitacyjnych, jest coraz mniej. Dlatego państwo będące wspólnotą obywateli chroni ją, by mogła nas jeszcze długo…