Wolność i jednostka

Aktywne społeczeństwo to społeczne środowisko jednostki. Społeczna istota człowieka jest założeniem bądź naturą. Indywidualizm nie wyklucza wspólnoty. W rodzinie, lokalnej grupie każdy z osobna zakorzeniony jest lub przynajmniej zanurzony w sferze wartości, relacji, trosk o wspólne, choćby konieczne a reagujące na artykułowane Ja. Tożsamość Bez innych i bez grupowej tożsamości samotny aktor nie zbuduje podziwianego…

OZZS „wBREw” członkiem Forum Związków Zawodowych

  Od 20 czerwca nasz Związek współdziała ramię w ramię z FZZ. Zrzesza ono 53 organizacje ogólnopolskie oraz 69 organizacji przynależnych do struktur wojewódzkich. FZZ to jedna z trzech reprezentatywnych organizacji związkowych należących do Rady Dialogu Społecznego, a jego eksperci zasiadają w najważniejszych gremiach i zespołach zajmujących się szeroko pojętą tematyką dotyczącą spraw społeczno –…