Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000920863.

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 782-29-02-005

REGON: 38991257300000

Numer rachunku bankowego Związku to: 53 1090 1043 0000 0001 4867 2767