Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji przedstawiliśmy naszą petycję, w której postulowaliśmy o pilne zmiany w systemu prawa pracy. Zmiany, które uwzględniają różnorodność form, w jakich świadczy się pracę. Systemowe i głębokie, tak, jak głęboko sięgają zmiany w rynkowej rzeczywistości świadczenia pracy.

Naszym zdaniem Polska nie ma już czasu na kolejne „łaty” na kodeks pracy, nie ma też czasu na sukcesywną implementację unijnych dyrektyw. Każda z nich pokazuje, jak bardzo jesteśmy nie gotowi na te regulacje. W konsekwencji wprowadzenie do systemu  nowej regulacji powoduje jeszcze większy chaos.

Pozytywne jest niewątpliwie jedno – Komisja nie odrzuciła naszej petycji, a zdecydowała o skierowaniu jej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Może prace ruszą – nowy rząd, nowe otwarcie – wszystko sprzyja podjęciu kwestii prawa pracy od nowa.

Poniżej treść naszego wystąpienia.

Petycja 25.04