Konwent Antykryzysowy

W pracach Konwentu Antykryzysowego brał dzisiaj udział przewodniczący OZZS „wBREw” Witold Solski, który mówił o sytuacji samozatrudnionych. O ich sile i znaczeniu dwu i pół milionowej grupy, przynoszącej polskiej gospodarce 15% PKB przewodniczący rozmawiał z Andrzejem Stępniewskim, twórcą idei Powszechnego Samorządu Gospodarczego. Taki samorząd jest niezbędny całemu środowisku gospodarczemu w Polsce.  Dzięki samorządowi gospodarczemu społeczność…

Konwent Antykryzysowy

Prezes OZZS „wBREw” Witold Solski zaproszony do udziału w Konwencie Antykryzysowym. Dwudziestego litopada w Warszawie Konwent organizacji społecznych i gospodarczych pracować będzie nad planem naprawczym dla Polski. Nie może tam zabraknąć OZZS „wBREw” i jej przewodniczącego. Zapraszamy do wsparcia i do udziału. DEKLARACJA PROGRAMOWA RUCHU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MANIFEST POLSKIEJ KLASY ŚREDNIEJ „Walka o wolność,…