WST powstał z potrzeby nieoczywistych interwencji w rzeczywistość społeczno-polityczną, a zbudowany został z wiedzy i doświadczeń zespołu ekspertów od lat działających w tej sferze. Mamy w swoim portfelu takie działania jak budowę związku zawodowego od podstaw, skuteczną aktywność lobbystyczno-legislacyjną w parlamencie czy wygraną rozgrywkę o czas referendalny w mediach publicznych.

WIEDZA

Kluczem są kontakty i wiedza, które jednak nie mogą się obyć bez ważnych dla nas zasad etycznego działania. Rozważnie wybieramy te siły i formacje, z którymi chcemy współpracować, ponieważ czas nasz i naszych partnerów jest bezcenny. Budujemy z nimi strategie, dostarczamy wiedzy, podejmujemy działania, dajemy pewność oceny sytuacji.

ZESPÓŁ

Dysponujemy interdyscyplinarnym zespołem, który potrafi oszacować realną wartość instytucji państwowych i publicznych znajdujących się w zasobach aktualnej władzy. Wskazujemy, które elementy danego podmiotu – i w jaki sposób – wykorzystać na rzecz promocji zmian nastrojów społecznych. Informujemy, jak te faktyczne zmiany przeprowadzić z korzyścią dla naszego klienta. Wyznaczamy ścieżki umożliwiające w obowiązującym systemie prawnym objęcie kontroli nad organem, z pominięciem zainstalowanych w nim bezpieczników.

OZZS WBREW

Posiadamy bezwarunkowe wsparcie OZZS WBREW który to związek ma zdolność strajkową dla JDG oraz moc zawierania układów zbiorowych z rozproszonych, okazjonalnych, pracowników zewnętrznych (samozatrudnionych i cudzoziemców) z korporacjami międzynarodowymi i firmami państwowymi.

LOBBYING

Lobbying funkcjonalny poprzez udział naturalnego czynnika społecznego, a nie yellow union to nasza solidna podstawa, na której opieramy się w działaniach. Zawsze jednak dopasowujemy jego skalę i zakres do oczekiwań partnerów, z którymi współpracujemy.

DZIAŁANIE

Diagnoza wstępna problemu, instytucji lub organu. ( na przykład takiego jak KRRiTV lub mieszkalnictwo)

Przedstawienie wstępnych zarysów rozwiązań problemów wraz ze wskazaniem zagrożeń, które niesie zaniechanie działań.

Wypracowanie wraz z partnerem konkretnych rozwiązań i wdrożenie ich w życie.

Uzyskanie sterowności nad organem/ instytucją/ problemem przez naszego partnera.

 

Przykłady koncepcji i działań WST

https://wbrew.org/narodowy-problem-mieszkaniowy/

https://wbrew.org/rewolucyjne-zmiany-w-kodeksie-pracy-petycja-ozzs-wbrew/

https://wbrew.org/bleblerendum-ogolnokrajowe-2023/

zapraszam do współpracy,

Witold Solski WBrEW Smart Tank