Referendum to rodzaj rozmowy. Władzy ze społeczeństwem, obywateli z politykami, ludzi ze sobą. Zespół ekspertów WBrEW rozmawia ze wszystkimi, kreuje idee, inspiruje, tworzy przestrzeń dialogu. WBrEW skutecznie wykorzystuje istniejące możliwości by zrobić to, czego jeszcze nikt do tej pory nie zrobił.

Tak uzyskaliśmy w mediach publicznych 10 procent referendalnego czasu antenowego.

Tak powstał dwa lata temu Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”.

Tak powstał projekt zmian w kodeksie pracy zrównujący wszystkich pracobiorców wobec prawa.

Działamy w sferze polityki, gospodarki, finansów, biznesu, prawa, komunikacji, samorządów, społeczeństwa obywatelskiego. Zawsze w kontekście Unii Europejskiej i globalnej polityki. Zawsze efektywnie, dla dobra naszych partnerów i Polski, państwa silnego energią świadomych obywateli.

Trzon zespołu to:

  • Witold Solski – przedsiębiorca i lobbysta, przewodniczący OZZS „wBREw”
  • Katarzyna Kosakowska – prawniczka, wiceprzewodnicząca OZZS „wBREw”
  • Marceli Kwaśniewski – mediator, rzecznik prasowy OZZS „wBREw”  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, Fundacja Dobre Państwo i Fundacja Europejski Instytut Mediacji są podmiotami uprawnionymi do informowania o referendum w dniu 15 października 2023. Władze tych trzech organizacji zawarły porozumienie na mocy którego czas przydzielony w mediach publicznych tym podmiotom zostanie wykorzystany wspólnie. To spoty pozostałych partnerów projektu: Fundacji Dobre Państwo i Europejskiego Instytutu Mediacji.