Wszyscy pracobiorcy są równi wobec prawa – to hasło OZZS „wBREw” zostało przedstawione w Petycji złożonej dziś w Sejmie przez przewodniczącego Witolda Solskiego. Domagamy się w niej, by w polskim kodeksie pracy dokonano zmian przystających do współczesnej rzeczywistości gospodarczo-społecznej i by słowo pracownik zostało zastąpione słowem pracobiorca. Pracobiorcami jesteśmy wszyscy –  i samozatrudnieni i posiadający umowy o pracę. Ale pracownikami są tylko ci drudzy.

Aby zmiany weszły w życie należy jak najszybciej rozpocząć prace legislacyjne, do których wzywamy, podobnie jak do dyskusji w sprawie zmian.

Czekamy na wasze głosy w dyskusji, na którą zawsze jesteśmy otwarci.

Witold Solski

WBREW PETYCJA 02 II 23 skan

 

Pracobiorca, głupcze.