Petycja OZZS „WBREW” skierowana do Marszałka Sejmu dotyczy usunięcia z Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (UKUR) wyjątków dla związków wyznaniowych umożliwiających im swobodny obrót ziemią w różnych celach, nie zawsze związanych z duchowością.

Ziemi rolnej, szczególnie tej wyższych klas bonitacyjnych, jest coraz mniej. Dlatego państwo będące wspólnotą obywateli chroni ją, by mogła nas jeszcze długo żywić. Spod tej ochrony wyłączone są jednak grunty, które pozyskują związki wyznaniowe, a w szczególności kościól katolicki. Zdarza się, że dobrej klasy ziemia jest przeznaczana nie na cele sakralne, lecz czysto komercyjne; hotele, centra konferencyjne, spa, centra handlowe, magazyny, tylko dlatego że jest własnością np. kościoła katolickiego. Inni właściciele ziemi tego zrobić nie mogą.

Petycja „WBREW” proponuje ukrócenie tego procederu i zlikwidowanie wyjątku przez proste wykreślenie jednego zdania w art. 2a ust. 3 pkt 1 litery d  UKUR.

PETYCJA UKUR WBREW 20 XI23 (1)

A życie dopisuje uzasadnienie.  Tekst idealnie uzasadniający konieczność zmian opisanych w petycji.

https://oko.press/ujawniamy-kosciol-ma-plan-na-przejecie-tysiecy-hektarow-panstwowej-ziemi.