21 pytań dla kandydatów na Prezydenta Warszawy

Proszę wskazać z jakich ugrupowań politycznych i z jakich środowisk społecznych, po wygranych wyborach, zostaną dobrani najbliżsi współpracownicy Prezydenta Miasta oraz z jakimi organizacjami politycznymi i społecznymi planowania jest ścisła współpraca w zarządzaniu miastem. Proszę wskazać, jak Kandydat odnosi się do inicjatyw poszerzenia autonomii największych miast Polski kosztem kompetencji władz krajowych. Czy w ocenie Kandydata…

Referendum 2023 – spoty referendalne

Sami Sobie. Kultura. Godność. Wartość. Ale też kreatywność, spryt i skuteczność. Jesteśmy w mediach publicznych widoczni. Przez całe 10% bezpłatnego czasu antenowego. Jesteśmy głosem głosu pozbawionych. Oto nasze materiały z kampanii referendalnej. Kto nie chce rozmawiać, musi nas słuchać i dostrzec. Zapraszamy do obejrzenia naszych spotów i ich współdzielenia z bliskimi. WBREW   FDP:  …

Strach tu żyć. Polacy nie dorośli do własnej konstytucji

Pani Profesor prawa Anna Musiała o tym, jak prawa, obowiązki, kapitał społeczny sprowadzamy do wartości materialnych. I o tym – czym to grozi. Do pobrania: Strach tu żyć. Polacy nie dorośli do własnej konstytucji Jeszcze można rozmawiać o umowie społecznej. Przed opuszczeniem upadłego kraju suweren, którego władza pozbawi resztek godności, może podpalić kraj i zmusi…

Konferencja: Polski etos obywatelski. Romantyzm i jego dziedzictwo

Kluby AKO były inicjatorem ogłoszenia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Dlatego AKO Poznań organizuje konferencję naukowo-artystyczną pod tytułem „Polski etos obywatelski. Romantyzm i jego dziedzictwo”. Udział w konferencji potwierdziły znakomitości polskiego życia intelektualnego. Zapraszamy do uczestnictwa.

Zrównoważony Ład – Dobre Słowo Szlachetnego Andrzeja Stępniewskiego

Ostatnio często na towarzyskich spotkaniach w gronie rolników i drobnych przedsiębiorców stawiane są pytania o przyszłość rodzinnych gospodarstw i firm. Ludzie boją się kryzysu, załamania gospodarczego, utraty majątku a nawet możliwej nędzy rodzin i swoich pracowników. Najbardziej inspirującymi pytaniami jakie dostałem było: Jak będzie wyglądał Świat po kryzysie? Czy Polska się zmieni? Jeżeli się zmieni…

Konflikt w PLL LOT

Konflikt w PLL LOT – piloci na śmieciówkach mają dość i przerywają milczenie

Normalność, szacunek, stabilność i pewność pracy i zarobków, swoje zdrowie oraz bezpieczeństwo pasażerów i wykonywanych operacji – o to walczą piloci PLL LOT zatrudnieni na podstawie B2B. Ponad pół roku temu piloci świadczący usługi dla PLL LOT wystosowali do Zarządu pismo w którym wskazywali na szereg istniejących problemów i konieczność poprawy warunków ich pracy. Spotkania…

RES PUBLICA Samozatrudnionych

Dziękując prof. Annie Musiale i prof. Arkadiuszowi Sobczykowi. Praca w ramach samozatrudnienia coraz bardziej się popularyzuje, stanowiąc konsekwencję rozwoju nowych form zatrudnienia i upowszechniania się informatycznych środków komunikacji, ale także, w obliczu zmiany stylu życia, jest skutkiem wolnego wyboru wielu osób, które cenią sobie samostanowienie i niezależność. Zwracamy także uwagę, na zjawisko tzw. zależnego samozatrudnienia, które…

Taksonomia. Agenda 2030 ONZ. ESG

Unia Europejska wdraża cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ, przyjmując Rozporządzenie, 2020/852, Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18 czerwca 2020 roku „w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje”. Cele obejmują trzy wymiary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy (ESG). Działalność gospodarcza musi być prowadzona zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi praw człowieka, w tym Deklaracją Międzynarodowej Organizacji…

I Kongres ESG – eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele rządu o przyszłości ESG w Polsce

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” jest Partnerem merytorycznym Kongresu. Szczególnie zapraszamy do obserwowanie panelu „S” traktującego o przestrzeni społecznej, który poprowadzimy z perspektywy związku. Już 26 stycznia w formie hybrydowej odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Całe wydarzenie obejrzeć można będzie online na stronie: https://esgkongres.pl/. Start transmisji na żywo o 10:30 na stronie i kanale youtube: https://www.youtube.com/fundacjaxbw. Kongres…