Powszechny Samorząd Gospodarczy. Dla wszystkich przedsiębiorców, których w Polsce jest co najmnie 3 miliony. Małych, średnich i dużych. Samozatrudnionych i zatrudniających. Nie zrzeszonych w żadnej partii, ale pracujących na nasze wspólne dobro – na polską gospodarkę. Na nasz wspólny byt.

Czy już czas, by tę grupę dostrzec i by zacząc się o nią troszczyć?

Naszym zdaniem – oczywiście tak!

Dlatego w naszej najnowszej petycji postulujemy, by pilnie powołano Parlamentarny Zespół ds. Powszechnego Samorządu Gospodarczego, który zajmie się wypracowaniem rozwiązania na miarę trudnego czasu.

Poniżej treść petycji w tej sprawie.

5 V PSG WBREW Petycja