Miasto Poznań – najbardziej uniwersyteckie miasto w Polsce, gdzie na tysiąc mieszkańców przypada 187 studentów – uhonorowało właśnie dwunastu młodych naukowców, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat.

Jednym z wyróżnionych przez przewodniczącego rady miejskiej Grzegorza Ganowicza jest Witold Stachowiak, doktorant na Politechnice Poznańskiej. Jak pozostali, otrzymał oprócz dyplomu w ramach stypendium kwotę dziesięciu tysięcy złotych.

W ten sposób doceniono jego pracę polegającą na udowodnieniu, iż kation w herbicydowych cieczach jonowych może wykazywać działanie chwastobójcze porównywalne z preparatami komercyjnymi i wbrew wcześniejszym przekonaniom nie może być rozpatrywany jako substancja biologicznie nieaktywna.

– Serdecznie gratuluję wszystkim osobom, które uzyskały stypendium. Jest to docenienie Waszej pracy naukowej, ale także opiekunów, bliskich, wszystkich którzy Was wspierali i wspierają – mówił podczas uroczystości Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta. – Mamy tutaj 12 osób które reprezentują praktycznie wszystkie obszary naukowe. Jest to szeroki przegląd dużych możliwości akademickich Poznania. A jak wiadomo, miasto bez społeczności akademickiej nie byłoby takie samo.

Treść mowy Witolda Stachowiak wygłoszonej podczas naukowej gali:

„Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować Kapitule za przyznaną nagrodę, Radzie za możliwość mieszkania w tak wspaniałym mieście jakim jest Poznań, mojej alma mater, Politechnice Poznańskiej za możliwość rozwijania moich licznych pasji, a w szczególności kierownikowi mojego zakładu, Jego Magnificencji, Profesorowi Teofilowi Jesionowskiemu za dawanie przykładu, iż w życiu trzeba być ambitnym i ciągle się doskonalić.

Koncepcja herbicydowych cieczy jonowych (eng. HILs, Herbicidal Ionic Liquids) powstała w 2011 roku w Poznaniu i jest znana na całym świecie, polega ona na przekształceniu znanych form herbicydów w ciecze jonowe składające się z kationu wspomagającego działanie i anionu pochodzącego od herbicydu, co zwiększa skuteczność działania nawet kilkukrotnie. Do tej pory kationy te były uważane za tak zwane adjuwanty, czyli składniki polepszające działanie substancji aktywnej, nie wykazujące toksyczności wobec roślin per se. Opublikowane przez nas wyniki w Science of Total Environment udowodniły jednak, że kationy mogą wykazywać działanie herbicydowe na porównywalnym poziomie co same herbicydy i nie można bez przeprowadzenia odpowiednich badań uznawać ich za domyślnie nietoksyczne. Ponadto, niektóre z tych kationów wykazują nawet 10000 razy większą toksyczność dla życia wodnego niż komercyjne herbicydy, co podkreśla potrzebę dokładnego przemyślenia doboru kationu podczas projektowania takich związków.”