To pytanie zadajemy wam, obywatelom, mieszkańcom Polski; pracobiorcom, pracodawcom, bezrobotnym, rentierom i emerytom, matkom karmiącym i dziarskim babciom, ludziom różnych opcji politycznych, o różnych gustach muzycznych i  kulinarnych. Polakom. Władza chce nam zadać kilka pytań.

My chcemy wiedzieć dlaczego warto na nie odpowiadać? Dziś wyjaśnia to Krzysztof Jakubowski Prezes Zarządu Fundacji Wolności

Krzysztof Jakubowski : „Nie warto brać udziału w tym referendum. Powodów jest kilka. Po pierwsze, celem tego referendum jest wykorzystanie go w kampanii wyborczej partii rządzącej. Poprzez dodatkowy czas antenowy w publicznym radio i telewizji, dodatkowe limity wydatków na kampanię, wykorzystanie spółek skarbu państwa do prowadzenia kampanii referendalnej (co już widzimy w emitowanych spotach).

Po drugie, pytania zostały wybrane w sposób tendencyjny, obliczone na potrzeby kampanii wyborczej, nie były z nikim konsultowane, tworzone w pośpiechu, o czym świadczy zmiana treści jednego z nich między ogłoszeniem pytań a ich zatwierdzeniem. Jedyny sposób na zamanifestowanie tego, że nie zgadzamy się z takim traktowaniem instytucji referendum i obywateli, jest odmówienie przyjęcia karty referendalnej w dniu wyborów.”

 

WBrEW Smart Tank to podmiot społeczny uprawniony do informowania o referendum. Dysponujemy 10 procentami czasu antenowego w mediach publicznych. Nasza drużyna pokonała w drodze do mediów tyle przeciwności, że uzyskała honorowy tytuł Komandosa Wyborczego ze względu na skuteczność naszych działań.

WBrEW Smart Tank – Witold Solski