Nasza kolejna petycja została skierowana do senackiej komisji. O co chodzi tym razem, pisaliśmy już w tekście „Petycja z konikiem”. https://wbrew.org/petycja-z-konikiem/

Streszczamy.

Petycja dotyczy  zmiany art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119 ze zm.).

Konik autorów

Autorzy petycji wnoszą o usunięcie przepisu dotyczącego spekulacji biletami. Uważają, że Kodeks wykroczeń jest anachroniczny. „Konikiem” nie może być podmiot gospodarczy inny niż samozatrudniony lub osoba świadcząca pracę w niekodeksowej formie. Spółka jednak może, gdyż podmioty zbiorowe mogą być ukarane za przestępstwa albo przestępstwa skarbowe. Petytorzy wskazali też, że kary wymienione w art. 133 są wysokie. Ścigane jest dochodowe sprzedawanie biletów na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i sportowe, ale w doktrynie istnieją poglądy, że nawet zysk na poziomie symbolicznej „złotówki” może być już potraktowany jako odsprzedaż w celu osiągnięcia zysku. Możliwe jest ściganie nie tylko za niewielką kwotę, ale również za korzyści niematerialne.

19 marca 2024 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji.

Petycja z konikiem