Wadliwa wycena gruntów i nieruchomości czasami staje się przyczyną nienależnych przywilejów finansowych różnych organizacji pożytku publicznego, które – bywa- wcale nimi nie są. Wille, pałacyki, grunty rolne i nieruchomości gruntowe trafiają z rąk państwa do organizacji i związków wyznaniowych skwapliwie korzystających z furtki umożliwiającej zaniżoną wycenę.

Chcąc zmienić ten stan rzeczy i kulawe prawo „WBREW” składa petycję do marszałka sejmu z wnioskiem o wprowadzenie stosownych zapisów. Wymóg pozyskania opinii rzeczoznawcy przy transakcjach państwa z organizacjami pożytku publicznego i związkami wyznaniowymi nie powinien budzić niczyjego sprzeciwu. Przekonamy się, czy tak będzie.

PETYCJA KC WBREW RzM 01 XII 23