Fundacja Dobre Państwo, której dobro państwa rzeczywiście leży na sercu zwróciła się do Marszałka Sejmu z petycją, o której poniżej. 

Czas, kiedy kościół katolicki był szyją a władza świecka głową odchodzą powoli do lamusa historii. Kościół, instytucja hierarchiczna i z trudem poddająca się reformom, odpędza kadzidłem i egzorcyzmami ducha nowych czasów. Przypięty do doczesności dóbr materialnych, opływający w dostatki, ulgi i prerogatywy, ślepy na skandale, kościół wciąż woła o więcej i więcej tego co ziemskie, zapominając o swym głównym powołaniu.

Pora przypomnieć kościelnej firmie, że wszyscy płacimy podatki, wszyscy korzystamy z opieki zdrowotnej, wszyscy jesteśmy współwłaścicielami naszego państwa, a także tego, co ono posiada. To się nazywa równość społeczna, o której nie tylko urzędnikom kościoła należy nieustannie przypominać.

Fundacja Dobre Państwo czyni swą powinność napominając współobywateli odzianych w sutanny poprzez złożenie do laski marszałkowskiej petycji. Zawiera ona postulaty ograniczające możliwość sprzedaży związkom wyznaniowym naszych wspólnych gruntów z ogromną bonifikatą, za symboliczną złotówkę. Ufamy, że treść petycji zostanie uważnie przeczytana nie tylko przez parlamentarzystów ale i współobywateli w habitach, sutannach i ornatach, piuskach, komżach i infułach.

Petycja UGN FDP 20 Xi 23 tekst (1)

A życie dopisuje uzasadnienie.  Tekst idealnie uzasadniający konieczność zmian opisanych w petycji.

 

https://oko.press/ujawniamy-kosciol-ma-plan-na-przejecie-tysiecy-hektarow-panstwowej-ziemi.