W pracach Konwentu Antykryzysowego brał dzisiaj udział przewodniczący OZZS „wBREw” Witold Solski, który mówił o sytuacji samozatrudnionych. O ich sile i znaczeniu dwu i pół milionowej grupy, przynoszącej polskiej gospodarce 15% PKB przewodniczący rozmawiał z Andrzejem Stępniewskim, twórcą idei Powszechnego Samorządu Gospodarczego. Taki samorząd jest niezbędny całemu środowisku gospodarczemu w Polsce. 

Dzięki samorządowi gospodarczemu społeczność przedsiębiorców ze zbiorowości indywidualnych, rozproszonych jednostek staje się zorganizowaną zbiorowością publicznoprawną, czyli wspólnotą samorządową, wyposażoną we władztwo administracyjne. To właśnie jest kluczem do sukcesu – uznali obaj panowie.

Celem Kongresu Antykryzysowego jest zainicjowanie poważnej rozmowy o Polsce – jak piszą organizatorzy –  w gronie osób szczerze zaniepokojonych sytuacją w kraju w zakresie złej sytuacji bytowej obywateli i z tym związanym kryzysem gospodarczym, głównie sektora małych i średnich firm. Kryzys niszczy dorobek polskich rodzin i niweczy zasoby polskich firm, dlatego organizatorzy Konwentu uznali, że potrzebne jest połączenie wysiłku aktywnych społecznie i gospodarczo obywateli by chronić nasze państwo.

Z tego też powodu na spotkaniu obecny był szef NIK, Marian Banaś, który przedstawił prawdziwe informacji o stanie państwa i perspektyw na przyszłość. Kongres ma ambicje, by już na wiosnę przyszłego roku przygotować „Plan naprawczy dla Polski” i przystąpić do działań wdrożeniowych.

Idee przedstawiane podczas Kongresu Antykryzysowego są bliskie OZZS „wBREw”, który wspierać będzie prace tej organizacji angażując się także w jej działania.

Pełny tekst wystąpienia  20.11.22 Konwent Umówmy się! Samozatrudnieni są wśród nas.