W dniu 30 listopada OZZS „wBREw” wraz z wojewodą wielkopolskim Michałem Zielińskim i Instytutem Finansów zaprasza do udziału w Forum Dialogu Instytutu Finansów.

W godzinach od 12.00 do 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16/18  w Poznaniu będziemy dyskutować z naszymi gośćmi na temat współpracy administracji rządowej i samorządowej, zmian w polityce fiskalnej oraz pracy w momentach przełomu.

AGENDA

panel 1

Współodpowiedzialna współpraca organów administracji centralnej i samorządowej

podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski

wojewoda wielkopolski Michał Zieliński

prof. Elżbieta Chojna Duch

Katarzyna Kosakowska OZZS „wBREw”

panel 2

Możliwe i postulowane zmiany w polityce gospodarczej i fiskalnej

sekretarz stanu w  Ministerstwie Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk

prof. Elżbieta Mączyńska

dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika

Witold Solski OZZS „wBREw”

panel 3

Praca i prawa człowieka w momentach przełomu

prof. Anna Musiała

dr Katarzyna Obłąkowska Instytut Finansów

Marceli Kwaśniewski OZZS „wBREw”