Działania na rzecz samozatrudnionych to nie tylko słuchanie ich głosu. Działania na rzecz samozatrudnionych to również wzmacnianie ich głosu wszędzie tam, gdzie ważą się losy i rozważana jest przyszłość.

Druga konferencja naukowa z cyklu prawo dla przedsiębiorców stanowi doskonałą okazję obserwacji tego, co myślą i nad czym pracują środowiska naukowe ale jest również okazją prezentacji tego, co na temat gospodarki, jej otoczenia prawnego oraz pozycji samozatrudnionych myślą ci, którzy odnajdują się w dwojakiej roli pracodawców i pracowników jednocześnie.

Tam jednak, gdzie dyskutują naukowcy z „MiŚiami” nie może zabraknąć mocnego głosu samozatrudnionych, który prezentuje Witold Solski.

 

O czasy! O obyczaje! Pierwszy raz od ponad TRZYDZIESTU LAT mogę być głosem GŁOSÓW POZBAWIONYCH. Mówię w imieniu ponad 3 milionów wykluczonych.

Powołaliśmy do życia pierwszy w Polsce i we Wschodniej Europie Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”. 

„Wbrew” to nie tylko „przeciw”, to równie mocno „pomimo”. 

Jesteśmy spoiwem, łącznikiem i mostem między pracownikami i przedsiębiorcami. To w nas, samozatrudnionych, jest jednia decyzji i wykonania. Sami sobie wyznaczamy cele i własnymi rękoma je realizujemy. Znamy swoje miejsce i siłę, która od przewrotu solidarnościowego jest pomijana. 

Nie mamy roszczeń́, mamy postulaty. Chcemy rozmawiać́, chcemy być́ słuchani. Nie ma naszej zgody na uchylanie się̨ od umowy społecznej, nie ma też zgody na postępującą erozję dialogu społecznego.

Praca jest własnością człowieka pracującego. Praca jest ludzką uświadomioną koniecznością ku wolności. Prawo pracy jest społeczne. Godność i prawa człowieka są dobrej wspólnym.

Państwo ma obowiązek chronić praw konstytucyjnych. My, wspólnota w państwie, musimy zapobiegać naruszaniu Praw Człowieka. Utrzymujemy Państwo dla obrony, ale i dla akcji pozytywnej. Urzędnicy, ZUS, pracownicy naukowi, działacze, politycy utrzymywani z budżetu, to Wy jesteście „funkcjonariuszami” aparatu państwa. 

Co ZROBILISCIE by od 35 lat nie było w Polsce co najmniej ostrożnie licząc pół miliona ludzi samozatrudnionych, których wpędzono w ekonomiczny przymus pracy?

Państwo MUSI zająć się urealnieniem praw człowieka w biznesie! Człowiek, Ludzie, Praca, Godność, – WARTOŚCI to dobro wspólne.

PANDEMIA. COVID19. Kolejna fala. Lockdown. Paternalistycznie gaworzymy co było i co będzie, pouczamy władze i dyscyplinujemy uczestników realnej gospodarki. Rozmawiamy o wartości. Wartości w liczbie pojedynczej. Co, ile to kosztuje. Kto straci? Kto zapłaci? Przypominam: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP”.

Zasada subsydiarności, pomocniczości. Państwo i rozproszona władza publiczna. Przed nami ESG. Environmental, Social, Governance. Środowisko, Społeczność, zarządzanie wielopasmowe. Nie traćmy w rozważaniach prawd, że ekonomia, prawo, polityka, to dziedziny relacji z człowiekiem a nie z doktrynami. Człowiek jest centrum dóbr relacyjnych! 

Wielu małych dużo może. Kilkoro Zacnych i Szlachetnych wiele musi. Odrzućmy uspołecznienie ryzyka i prywatyzacje zysków. Rozmawiajmy. Proszę.