Bardzo dziękujemy p. dr. hab. prof. UŁ Tomaszowi Durajowi – Kierownikowi Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ za zaproszenie na znakomite wydarzenie – IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. „W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce”.

Mieliśmy przyjemność przedstawić OZZS „wBREw” szerokiemu audytorium, wysłuchać inspirujących referatów i uczestniczyć w dyskusji, tym razem – z przedstawicielami doktryny prawa pracy w Polsce.

Za wiedzę, za akademicką wymianę poglądów i przede wszystkim – za możliwość dobrej rozmowy o tym, co najbardziej nas interesuje – o pracy – serdecznie dziękujemy.

Doktryna prawa pracy dyskutująca o samozatrudnieniu, o tym jak chronić prawa pracujących w ten szczególny sposób, jak dostrzec, że to nie przedsiębiorstwa, a przede wszystkim ludzie – to krzepiące i pouczające doświadczenie! Pozostaje do dialogu nad nową umową społeczną zaprosić również innych interesariuszy rynku pracy.

Szczegółowy program konferencji: