Władze świata postanowiły. ONZ i UE nakazały, aby gospodarka dostrzegła ludzi. Złe, brudne firmy zostaną pozbawione finasowania. Przedsiębiorstwa wyzyskujące ludzi nie dostaną z banków pieniędzy. Tak, sankcją za naruszenie zasad ESG jest wykluczenie ze struktur finansowania – np. bank Societe Generale już nie obsługuje sektora górnictwa węgla kamiennego. Podobne sankcje będą obejmowały coraz więcej firm nastawionych na zysk za wszelką cenę; ceną wyzysku, cenę zatrucia środowiska, cenę którą zapłacą przyszłe pokolenia.

KONIEC WYZYSKU 

Pracujemy dla człowieka a nie dla kapitału. Nasz Związek „wBREw” jest kłopotem dla władzy. Nasz Związek „wBREw” jest problemem dla opozycji. Jesteśmy i pytamy. Kontrolujemy. To my prześwietlimy raporty ESG.

Zerwiemy dekoracje firm ukrywające wyzysk pracowników. Nagłośnimy wykorzystywanie niepracowniczo zatrudnionych. Już dzisiaj przygotowujemy zasady nowej pracy. Wiemy, jak przedsiębiorstwa muszą zmienić swe relacje ze społeczeństwem. Firmy zaślepione zyskiem muszą odejść. Zburzymy fasady udające odpowiedzialność społeczną. Nie produkujmy zła i krzywd.

Gospodarka ma wytwarzać dobro. Dobro dla ludzi. Dobro nie powstałe z wyzysku człowieka. Dobro wytworzone ze wspólnego wysiłku pracodawcy i pracownika. Korzyści powstają w Zakładzie Pracy.

Zakład Pracy to ludzie w nim pracujący, ludzie nim kierujący, ludzie współpracujący, ludzie będący klientami, ale i ludzie z otoczenia, sąsiedzi.

„wBREw” czyli ZA

W Polsce mamy ponad dwa miliony samozatrudnionych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” jest jedynym ich przedstawicielem. Walczymy o uwagę. Walczymy o szacunek. Walczymy współdecydowanie.

ESG. Środowisko. Społeczność. Zarządzanie. To nasz głos głosów pozbawionych. Łańcuchy wartości w biznesie zerwą łańcuchy przymusu pracy. Praca daje nam szlachetność. Praca jest źródłem i celem godnego życia. Będzie tak jak chcemy, bo skoro chcemy to sukces osiągniemy. „Wszyscy chcą naszego dobra nie dajmy go sobie odebrać”.

Witold Solski