KONKURS REFERENDALNY

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” zyskał przywilej informowania o nadchodzącym referendum w dniu 15 października 2023. Jednym z celów naszych działań jest umożliwienie członkom społeczeństwa obywatelskiego korzystanie z przysługujących im praw i upowszechnianie wiedzy o nich.

Dlatego chcemy, by to obywatele współdecydowali, co ma być treścią przygotowanych przez „wBREw” spotów medialnych, informacji i wypowiedzi. Zapraszamy wszystkich, dla których ważna jest Polska, ważne jest społeczeństwo obywatelskie i ważne są wartości demokratyczne do zgłaszania swoich propozycji treści i pomysłów na materiały informacyjne dotyczące referendum.

Chcemy zrealizować wasze najlepsze pomysły zapraszając wybrane osoby do współpracy nad tworzonymi wspólnie przekazami medialnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem : wbrew@wbrew.org  lub telefonicznie: 501 010 101

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszającego, adres mailowy autora i numer telefonu.

Zgłoszenie musi zawierać opis proponowanych treści, pomysłu na ich prezentację i realizację. Opis może zawierać maksymalnie 1.000 znaków.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

https://referendum.gov.pl/referendum2023/pl/podmiot/18