Welconomy Forum z udziałem „wBREw”

Katarzyna Kosakowska – wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw – dyskutowała dziś w gronie specjalistów Welconomy Forum na temat Włączenia osób wykluczonych. Życie społeczne i zawodowe osób wykluczonych powinno być trwałem elementem troski państwa i związków zawodowych dbających o spójność społeczną i współodpowiedzialność za tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na marginesie. Odpowiedzią…