Katarzyna Kosakowska – wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw – dyskutowała dziś w gronie specjalistów Welconomy Forum na temat Włączenia osób wykluczonych.
Życie społeczne i zawodowe osób wykluczonych powinno być trwałem elementem troski państwa i związków zawodowych dbających o spójność społeczną i współodpowiedzialność za tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na marginesie. Odpowiedzią jest mądre i umiejętne włączenie tak, by nie osoby określane jako „wykluczone” nie czuły się ciężarem dla społeczeństwa, lecz by mogły w nim poprawnie funkcjonować.
W toruńskiej konferencji, która odbywa się pod hasłem „W stronę nowego światowego porządku” biorą udział przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci.