OZZS „wBREw” członkiem Forum Związków Zawodowych

  Od 20 czerwca nasz Związek współdziała ramię w ramię z FZZ. Zrzesza ono 53 organizacje ogólnopolskie oraz 69 organizacji przynależnych do struktur wojewódzkich. FZZ to jedna z trzech reprezentatywnych organizacji związkowych należących do Rady Dialogu Społecznego, a jego eksperci zasiadają w najważniejszych gremiach i zespołach zajmujących się szeroko pojętą tematyką dotyczącą spraw społeczno –…