Od 20 czerwca nasz Związek współdziała ramię w ramię z FZZ. Zrzesza ono 53 organizacje ogólnopolskie oraz 69 organizacji przynależnych do struktur wojewódzkich. FZZ to jedna z trzech reprezentatywnych organizacji związkowych należących do Rady Dialogu Społecznego, a jego eksperci zasiadają w najważniejszych gremiach i zespołach zajmujących się szeroko pojętą tematyką dotyczącą spraw społeczno – gospodarczych. Wielu małych dużo może – to motto OZZS „wBREw” będzie nam przyświecało we wspólnych działaniach. Wygonimy kanapowe organizacje rzekomo reprezentujące pracobiorców przyssane do rządowych struktur i razem stworzymy mocną reprezentację świadczących pracę, której będzie słuchał każdy rząd.