Wybory, przed którymi staną także samozatrudnieni, wymagają rozwagi. Tak, abyśmy potrafili za rok wybrać tych, którzy znają nasze potrzeby, postulaty i wkład w rozwój gospodarczy kraju.

Dlatego OZZS „wBREw” przygotowało pytania, które zadało właśnie politykom, dotyczące samozatrudnionych. Po zebraniu odpowiedzi będziemy je upubliczniać i będziemy do nich wracać, będziemy z nich rozliczać. Będziemy się nimi kierować w wyborach.

PYTANIA:

  1. Czy Pani zdaniem samozatrudniony jest pracodawcą czy pracownikiem, w szczególności w świetle Kodeksu Pracy i Dyrektyw MOP oraz Deklaracji UE?
  2. Pracownikowi firmy na etacie przysługuje płatny urlop. Samozatrudnionemu nie. Jak trzeba i jak można zrealizować prawo do wakacji dla samozatrudnionych? Czy na przykład koncepcja zwolnienia z jednomiesięcznej daniny publicznej, w ramach zwolnienia ze składki ZUS znajdzie Pani poparcie?
  3. Z powodu kryzysu pracownicy obecnie są wypychani na samozatrudnienie. Czy dobrym kierunkiem jest pozostawienie pracującemu swobody wyborów alternatywnych warunków wykonywania pracy w zróżnicowanych formach umownych, innych dla pracy kodeksowej a innych dla prac B2B, wiedząc jednocześnie, że fizyczna świadczona praca jest tożsamą?
  4. OZZS „wBREw” przygotowuje społeczną inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do dostosowania Kodeksu Pracy i przepisów regulujących prawo pracy do Dyrektyw UE, w szczególności o „work live balance”, „prawie do odłączenia”, „pracy platformowej”, „ochrony samozatrudnionych”, by wymienić najistotniejsze, których implementacji wymaganych przez Komisje UE do tej pory władza nie wprowadza. Czy możemy liczyć na Pani wsparcie?
  5. Czy Pani zdaniem Rada Dialogu Społecznego nie jest anachroniczną instytucją i czy tę formułę należy/trzeba zmienić – jak?
  6. Dlaczego – Pani zdaniem – samozatrudnieni nie chodzą na wybory, a jeśli głosują to losowo i dla zamanifestowania sprzeciwu wobec kast politycznych?
  7. Co z własnych przemyśleń i programów politycznych Wasze ugrupowanie zrobi dla samozatrudnionych?

Witold Solski, przewodniczący OZZS „wBREw”