Chcąc przybliżyć obywatelom treści Referendum, zwracamy się do autorytetów i zwykłych ludzi, kolejarzy i drukarzy, stenotypistek i pianistów z pytaniem

JAK PAN/I ROZUMIE PYTANIE REFERENDALNE?

Odpowiedzi dotyczącej pierwszego pytania udziela profesor Roman Kubicki, dziekan Wydziału Filozoficznego UAM Poznań.

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Prof. Roman Kubicki : „Wszystkie pytania są niewyobrażalnie demagogiczne i głupie. Chociażby pierwsze, które zbudowane jest na fundamencie pejoratywnego raczej odczasownikowego rzeczownika „wyprzedaż”. Raczej, ponieważ  „wyprzedaż” kojarzy nam się także w handlu z możliwością kupienia garnituru za pół ceny.

W pytaniu pojawia się tajemnicze określenie: „strategiczne sektory gospodarki”. Przypominam, że w PRL wszystkie sektory nie tylko gospodarki, lecz także kultury i nauki miały doniosłość strategiczną.

Inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, w których jedynymi strategicznymi – tzn. państwowymi – sektorami gospodarki są chyba tylko Bank Centralny, policja, częściowo wojsko i   aparat sprawiedliwości. O co chodzi w pierwszym pytaniu referendalnym, nie wiadomo.”

Jesteśmy podmiotem społecznym uprawnionym do informowania o referendum. Dysponuje 10 procentami czasu antenowego w mediach publicznych. Zespół WBrEW dokonał tego, czego nie udało się zrobić prawie połowie tych, którzy chcieli emitować w mediach publicznych informacje o referendum; doprowadziliśmy do emisji naszych materiałów. Wiemy, jak pokonać wielkich i wiemy jak dotrzeć do tych, którzy będą wielcy.

WBrEW Smart Tank – Witold Solski