Referendum to rodzaj rozmowy. Władzy ze społeczeństwem, obywateli z politykami, ludzi ze sobą. Zespół WBrEW Smart Tank rozmawia ze wszystkimi, kreuje idee, inspiruje, tworzy przestrzeń możliwości. Czy brać udział w referendum?

Krzysztof Jakubowski Prezes Zarządu Fundacja Wolności

Nie warto brać udziału w tym referendum. Powodów jest kilka. Po pierwsze, celem tego referendum jest wykorzystanie go w kampanii wyborczej partii rządzącej. Poprzez dodatkowy czas antenowy w publicznym radio i telewizji, dodatkowe limity wydatków na kampanię, wykorzystanie spółek skarbu państwa do prowadzenia kampanii referendalnej (co już widzimy w emitowanych spotach). Po drugie, pytania zostały wybrane w sposób tendencyjny, obliczone na potrzeby kampanii wyborczej, nie były z nikim konsultowane, tworzone w pośpiechu, o czym świadczy zmiana treści jednego z nich między ogłoszeniem pytań a ich zatwierdzeniem. Jedyny sposób na zamanifestowanie tego, że nie zgadzamy się z takim traktowaniem instytucji referendum i obywateli, jest odmówienie przyjęcia karty referendalnej w dniu wyborów.

Jesteśmy podmiotem społecznym uprawnionym do informowania o referendum. Dysponujemy 10 procentami czasu antenowego w mediach publicznych. Nasz zespół dociera do mediów i ich odbiorców, do polityków i decydentów przekazując im czytelne sygnały i komunikaty od społeczeństwa.

WBrEW Smart Tank – Witold Solski