Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowności, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju. Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą boleśnie dotyka bezpośrednio naród Ukraiński. Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci.

 DRAMAT

Zima może przynieść dramatyczne konsekwencje i ogrom ofiar z powodu braku ogrzewania, energii elektrycznej, wody, żywności i leków. Katastrofa humanitarna. Ofensywa wojskowa piekła walk trwa.

Skutkiem wojny już jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania dostaw surowców energetycznych, zapaść ekonomiczna, degradacja i pauperyzacja innych państw europejskich tego regionu, w tym Polski. Nie można również wykluczyć prawdopodobieństwa niekontrolowanego rozszerzenia działań zbrojnych na inne kraje Europy i użycia broni masowego rażenia w tym jądrowej.

WOJNA

W XX wieku my, Polacy, bardzo wiele wycierpieliśmy w wyniku agresji, ludobójstwa i zniszczeń od sąsiadów z Zachodu i Wschodu, ale dziś staramy się wybaczyć i pomagać potrzebującym. Polska ze względu na swoje położenie i historię jest szczególnie powołana do działań na rzecz pokoju. Dla nas pokój nie ma żadnej ceny.

Św. Jan Paweł II powiedział, że „za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić.” Polityka to roztropna troska o dobro wspólne narodu przy zachowaniu pokoju wewnętrznego i międzynarodowego.

APEL

Dlatego zwracamy się do wszystkich Obywateli Naszej Ojczyzny, a zwłaszcza Polityków o poparcie Apelu, o podjęcie stanowczych działań międzynarodowych w celu zapobieżenia grożącej światu katastrofie oraz pilne znalezienie drogi do zawarcia sprawiedliwego pokoju, który zakończy ten konflikt.

W tej wojnie na pewno nie ma i już nie będzie zwycięzców nawet gdy wojska odniosą wymierne sukcesy militarne. Każdy jej dzień zwiększa liczbę ofiar i grozi ich zwielokrotnieniem. Na pokój nigdy nie jest z późno. Czas trwania konfliktu tylko zwiększa straty.

Domagamy się bezpośrednich, sąsiedzkich rozmów i relacji Polski z Rosją w interesie ogólnego dobra, pokoju i bezpieczeństwa. Módlmy się o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo jednakowo dla narodów Ukrainy, Rosji i Polski o światło Ducha Świętego dla Polityków, zaprowadzenie pokoju w naszych krajach i między nami.

POKÓJ I DOBRO ZWYCIĘŻĄ!!!

 

Autor inicjatywy jest znany. Lista sygnatariuszy z grudnia 2022 roku pozostaje skrywaną.