Stępniewski Andrzej Adam – biografia

Harcerz, działacz społeczny, przedsiębiorca, żeglarz. Urodzony w Skierniewicach, 21.07.1942; Syn Michała Stępniewskiego prawnika i Joanny Szeremeti córki piekarza z Łowicza. Żonaty od 1968r, ma dwie córki i cztery wnuczęta. Magister organizacji i zarządzania UW. Od 1954 uczył się w Technikum Mechanicznym w Opolu, które  ukończył  w 1961r w Warszawie (na ul. Śniadeckich) absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego  Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1970) i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1980).  W latach 1970 – 1977 był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Projektowo-Wdrożeniowym w Warszawie; 1978 – 1982 w Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego UNITRA – tamże, zwolniony z powodów politycznych i bezrobotny w 1982. W marcu 1968 uczestnik strajku na SGPiS i demonstracji studentów. W 1976 – 1989 działacz antykomunistyczny, współpracownik KOR – zbierał fundusze na pomoc dla represjonowanych robotników z Ursusa i Radomia, udostępniał samochód na wyjazdy do Radomia, składał i kolportował wydawnictwa NOWA. W 1978 – 1980 uczestnik tajnych wykładów TKN i organizator grup słuchaczy. W sierpniu 1980 uczestniczył w zorganizowanej w Unitechu akcji poparcia dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w Unitechu i Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego UNITRA, wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego; założyciel i koordynator Międzyzakładowego Porozumienia „Solidarność” Przemysłu Elektronicznego w Regionie Mazowsze i w jego ramach organizator wykładów samokształceniowych; 1982 – 1983 współorganizator zaplecza dla tajnych spotkań podziemnych struktur „Solidarności” Regionu Mazowsze; 1982 – 1989 przewoził podziemne wydawnictwa do punktu kolportażowego w Łowiczu; 1982 – 1984 uczeń w prywatnej piekarni w Łowiczu. W 1983 – 1986 organizator i koordynator pracy jednej ze struktur podziemnego Radia „S” w Warszawie, współpracował z Grupą Polityczną Wola. W 1985 czeladnik piekarski, 1985 – 1987 współwłaściciel piekarni, 1987 – 1990 współwłaściciel polsko-kanadyjskiej firmy Polcandex; 1988 – 1993 członek nieformalnej grupy inicjatywnej, która w 1989 zorganizowała KO Mokotowa, a w jego ramach współorganizator Związku Pracodawców Mokotowa; od 1990 prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza; 1992 współzałożyciel Konfederacji Pracodawców Polskich. Był radnym i członkiem Zarządu gminy Warszawa – Mokotów po wyborach w 1990r. Kandydował do Sejmu w latach 1993,1997 i 2005. Od 1995 do 2005 współwłaściciel Agencji Soma. Autor książki „Moje widzenie Polski” wydanej w 2014. Organizacje społeczne które założył i kierował to: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, przez 20 lat był jego prezesem. Obecnie po założeniu koordynuje: Ruchem „Szlachetni”, Ruchem Społecznym -Powszechny Samorząd Gospodarczy; Klaster „Polska Natura” /produkujący owoce bez pestycydów w powiecie grójeckim gdzie obecnie mieszka/. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sam mówi, że jego największą wartością jest rodzina i Polska. Pasją jest żeglowanie (Bałtyk, Wyspy Kanaryjskie, Karaiby, Morze Śródziemne i Północne), czytanie książek historycznych, polityka i muzyka a największe przeżycia; to sztormy na Morzu Egejskim / wejście na bukszpryt do zerwanego foka/ i na morzu Północnym /rybaczenie przy minus 20 stopni C/ oraz pogrzeb Jana Pawła II w Rzymie. O nim mówią, że jest człowiekiem wiary, który wierzy, że to co robi bo jest potrzebne Polsce, jest uparty i konsekwentny  w dążeniu do celu.