Rzemieślników i OZZS „wBREw” łączy nie tylko troska o ciężko pracujących i uginających się pod ciężarem podatków przedsiębiorców ale i spojrzenie w przyszłość. A skoro nie wiadomo co nas w niej czeka, dobrze jest mieć solidnego sojusznika, na którym można polegać. Dlatego OZZS „wBREw” podpisał porozumienie o współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemiosła.

Współpraca obejmuje walkę o godność i szacunek dla pracobiorców, o respektowanie w relacjach gospodarczych B2B praw człowieka, występowanie ze wspólnymi inicjatywami gospodarczymi i legislacyjnymi, lobbying w tych kwestiach i monitoring działań państwa w kontekście członków obu organizacji.

Wiemy, że tworzymy wspólnotę pracujących na rzecz wspólnego dobra społeczeństwa, wiemy, że w dobrze zarządzanym państwie podatki przez nas płacone trafiają tam, gdzie powinny. I wiemy też, że w państwie mało transparentnym, stawiającym cele polityczne ponad gospodarczymi, weryfikacja działań rządzących jest niezbędna, podobnie jak wspólny chór głosów, które lepiej słychać niż pojedyncze nawoływania.

Przy podpisaniu umowy Wielkopolską Izbę Rzemiosła reprezentowali; prezes Jerzy Bartnik i prezes Antoni Odzimek, a OZZS „wBREw” vice-przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Katarzyna Kosakowska i przewodniczący Witold Solski.