Kto reprezentuje Kościół w Polsce?

To zasadne pytanie, bo władza nie wie, kto tak naprawdę reprezentuje Katolicki Kościół w Polsce?  Dlatego nie wie też, z kim władza Państwa powinna się porozumiewać? Jest to problem, który tli się od czasów pontyfikatu JPII. KPRM nie wie i zapytać, choćby mnie, się nie skłania. Prymas Polski abp Wojciech Polak (Primus Inter Pares) ma…