PETYCJA w sprawie obrotu ziemią rolną

Petycja OZZS „WBREW” skierowana do Marszałka Sejmu dotyczy usunięcia z Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (UKUR) wyjątków dla związków wyznaniowych umożliwiających im swobodny obrót ziemią w różnych celach, nie zawsze związanych z duchowością. Ziemi rolnej, szczególnie tej wyższych klas bonitacyjnych, jest coraz mniej. Dlatego państwo będące wspólnotą obywateli chroni ją, by mogła nas jeszcze długo…