Partycypacja pracownicza w Europie

„Partycypacja pracownicza i humanizacja pracy” to temat dzisiejszego międzynarodowego seminarium organizowanego w ramach projektu DIRECT II zorganizowanego przez hiszpańska Fundację Pierwszego Maja. Udział  w nim brał także udział przewodniczący OZZS „wBREw” Witold Solski. Podczas spotkania wypowiadalai się  eksperci z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. Przedstawili swoje opinie związane ze stosunkami pracy, warunkami pracy, humanizacją…