Praca, czym jest?

Co łączy pracodawców, przedsiębiorców i zakleszczonych pomiędzy samozatrudnionych?  Czy jest wspólny rejestr korzyści dla przedsiębiorców, od tych nano, mikro, po małych i średnich? Gdzie tkwi sprawczość Powszechnego Samorządu Gospodarczego, jeśli z pewnością nie steruje w stronę ubrania się w szaty kolejnej partii będącej instrumentem zdobycia i sprawowania władzy? Łączy nas PRACA. Tylko pracę wszyscy podzielamy.…

Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną

Wywiad z Andrzejem Stępniewskim          Koordynatorem Ruchu Społecznego- Powszechnego Samorządu Gospodarczego Andrzej Stępniewski biografia Jest Pan zwolennikiem powołania Ruchu Społeczno-Gospodarczego, dla Polskiej Klasy Średniej / PKŚ/. Komu potrzebny jest taki Ruch?  Odpowiadając wprost powiem, że takie działanie potrzebne jest nam Polakom i naszemu państwu czyli Polsce. Potrzeba ta wynika z naszej obawy…