Dyrektywa Uber Alles

W czwartek 19.01.23 Parlament Europejski będzie głosował w sprawie Ubera i innych korporacji bezwzględnie wykorzystujących pracobiorców. Udając, że są „samozatrudnieni” Uber i Spółka osiągają ich kosztem gigantyczne zyski. OZZS „wBREw” wzywa polskich europosłów, by poparli uzgodnioną w Komisji Zatrudnienia PE treść dyrektywy, która choć trochę powstrzyma niewolniczą pracę bez praw pracowniczych w Europie. Europosłowie, będziemy…