Katarzyna Kosakowska gościem I Kongresu Kobiet Wolności i Niepodległości

„Wy jesteście światłem świata” – mówiła Katarzyna Kosakowska podczas I Kongresu Kobiet Wolności i Niepodległości. Ponad setka pań, które łączą wspólne poglądy nie tylko na rodzinę i kwestie polityczne spotkało się w miniony weekend w Warszawie. Kongres był także okazją do bezpośrednich spotkań, które uzupełniały wystąpienia kobiet związanych z Konfederacją. „Państwo to wspólnota rodzin wsparta…