Wolność i jednostka

Aktywne społeczeństwo to społeczne środowisko jednostki. Społeczna istota człowieka jest założeniem bądź naturą. Indywidualizm nie wyklucza wspólnoty. W rodzinie, lokalnej grupie każdy z osobna zakorzeniony jest lub przynajmniej zanurzony w sferze wartości, relacji, trosk o wspólne, choćby konieczne a reagujące na artykułowane Ja. Tożsamość Bez innych i bez grupowej tożsamości samotny aktor nie zbuduje podziwianego…