Sumienne Prawa Człowieka

Słysząc hasła takie jak „Mniej znaczy lepiej” w grobie przewracają się ojcowie kapitalizmu. Tymczasem filozof Jason Hickel w swojej wizji pisze również, że „odejście o wzrostu gospodarczego ocali świat” – co dla Adama Smitha jest kołkiem osinowym, po wbiciu którego już z trumny nie wstanie. Ale nie będzie jedynym, bo także i Karol Marks po…