Lex COVID albo obywatel-donosiciel

Projekt Ustawy 1981 „Lex Covid” Chorują pracownicy, chorują pracodawcy, chorują nieetatowo zatrudnieni, chorują  cudzoziemcy, chorują i niepracujący. Gdy chorują ludzie to choruje RES PUBLICA. Pomiędzy firmą, przedsiębiorstwem a Państwem jest Zakład Pracy i wspólnota lokalna. Nie jesteśmy przeciwko sobie, nawet nie mimo sobie, a dla siebie. Tymczasem walki wszystkich przeciwko wszystkim pragnie pomysłodawca chorej ustawy,…